Met deze registratie geef je SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw expliciet de toestemming om je nieuwsbrieven, e-flashes en uitnodigingen voor vormingen toe te sturen.
Je kan je steeds uitschrijven voor deze nieuwsbrieven.
We gebruiken je gegevens in geen geval voor andere doeleinden en delen ze niet met derden.
* geeft verplicht aan